Тендерийн урилга

Тендерийн урилга АГ/06/2018 Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Малах, Багахайрхан, Аргалант аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийн экологийн чадавхийн төлөв байдал, бэлчээр ашиглалтын зураглал боловсруулах  ажил, үйлчилгээний үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.Үнийн санал ирүүлэх ажлын даалгаврыг хавсаргасан болно. Үнийн саналыг 2018 оны 06 сарын 07-ны өдрийн 15.00  цагаас…

Тендерийн урилга

Тендерийн урилга АГ/05/2018 Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын мэдээллийн нэгдсэн сангийн программ хангамжийг хөгжүүлэх тендерийн ажлын үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна. Ажлын даалгаврыг хавсаргасан болно.   Үнийн саналыг 2018 оны 06 сарын 7-ны өдрийн 15.00  цагаас өмнө Хүнс, хөдөө аж ахуй,…

Тендерийн урилга

Нэг. ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА АГ/04/2018   Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаанаас зарлаж байгаа “Таван хошуу малын Говийн бүсийн бэлчээрт үзүүлэх нөлөөллийг судлах”  судалгааны ажил гүйцэтгэх тендерт үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Тендерийн ажлын даалгаврыг хавсаргасан болно. Үнийн саналыг 2018 оны 05 сарын 23-ны өдрийн 15.00 цагаас өмнө Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 206…

Тендерийн урилга

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА АГ/03/2018   Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаанаас зарлаж байгаа “Таван хошуу малын Хангайн бүсийн бэлчээрт үзүүлэх нөлөөллийг судлах”  судалгааны ажил гүйцэтгэх тендерт үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Тендерийн ажлын даалгаврыг хавсаргасан болно. Үнийн саналыг 2018 оны 05 сарын 23-ны өдрийн 15.00 цагаас өмнө Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 206 тоот…

Тендерийн урилга

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА АГ/02/2018 Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаанаас зарлаж байгаа  бэлчээрийн даац тодорхойлох аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах ажил гүйцэтгэх тендерт үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Тендерийн ажлын даалгаврыг хавсаргасан болно.   Үнийн саналыг 2018 оны 05 сарын 23-ны өдрийн 15.00 цагаас өмнө Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 206 тоот өрөө, АДОБАЗ-ын мэргэжилтэн Ж.Золзаяа…

Тендерийн урилга

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА АГ/01/2018   Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаанаас зарлаж байгаа  бэлчээрт учруулсан хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал боловсруулах ажил гүйцэтгэх тендерт үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Тендерийн ажлын даалгаврыг хавсаргасан болно. Үнийн саналыг 2018 оны 05 сарын 23-ны өдрийн 15.00 цагаас өмнө Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 206 тоот өрөө,…

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГИЙН ЗУРАГ

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГИЙН ЗУРАГ Хэнтий аймгийн Хэрлэн-Баян улаан отрын бүс нутаг /192.8 мян.га/ Говь-сүмбэр аймгийн малахын талын   Төв, Булган аймгийн нутгийг хамарсан “Чилэн”-гийн отрын бүс нутаг /34.14 мян.га/ Говь-Алтай аймгийн Аргалантын отрын бүс нутаг /118.6 мян.га/ Өвөрхангай, Төв аймгийн “Хөх дэл”-ийн отрын бүс нутаг /37.9 мян.га/ Увс аймаг Ачит нуурын отрын бүс…

Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бэлчээрт …

Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бэлчээрт 2007 оны 11 дүгээр сараас 2014 оны 04 дүгээр сарын 01 хүртэл ган, зудтай аймаг сумдаас бодит тоогоор 2580,4 мянган мал өвөлжиж, хаваржаад байна.

 

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ШИНЭЭР БАРЬЖ БАЙГУУЛАГДСАН БАЙГУУЛАМЖУУД

ӨВСНИЙ САРАВЧ, ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ

  • Завхан аймгийн Багахайрханы отрын бэлчээрт
  • Увс аймгийн Ачит нуурын отрын бэлчээрт
  • Говьсүмбэр аймгийн Малхын отрын бэлчээрт

ЧУЛУУН ХОРОО

  • Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-улааны отрын бэлчээрт
  • Завхан аймгийн Багахайрханы отрын бэлчээрт
  • Булган аймгийн Чилэнгийн отрын бэлчээрт