Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бэлчээр нутагт отроор мал өвөлжүүлэх зөвлөмж

2018 оны 01-р 01Сүүлийн жилүүдэд манай улсын хэмжээнд мал, амьтны гоц халдварт өвчний дэгдэлт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс тайван бүс нутгаас мал эмнэлгийн үйлчилгээнд бүрэн хамрагдсан малыг улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бэлчээрт оруулан өвөлжүүлэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

Иймд Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын  бэлчээр нутагт отроор мал өвөлжүүлэхэд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд:

  • Отрын бэлчээр нутгуудад өвөлжүүлэх малыг мялзан, хонь ямааны цэцэг, шүлхий өвчний дархлаажуулалт, угаалгад бүрэн хамруулж, энэ талаар тухайн орон нутгийн мал эмнэлэг, үржлийн тасгаар малчин өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэрт бичилт хийж баталгаажуулах;
  • Өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэрт бичилт хийсэн малын тоо нь өрхийн малын “А” данстай тохирч байх;
  • Отроор өвөлжих малыг мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс тайван бүс нутгаар дамжуулан отрын бэлчээрт хүргэх маршрутыг тогтоож, малын шилжилт хөдөлгөөнийг маршрутын дагуу зохион байгуулах;
  • Отрын бүс нутагт орсон өдрөөс гарах хүртэлх хугацаанд малын шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй байх
  • Малыг отрын бүс нутагт өвөлжих хугацаанд мал эмнэлгийн үйлчилгээнд хамруулж, малын гоц халдварт болон халдварт өвчин гарсан тохиолдолд мал эмнэлгийн арга хэмжээтэй холбоотой гарсан зардлыг хариуцах;
  • Отроор өвөлжих, хаваржих хугацаанд ашигласан хашаа хороо, бууц, худаг уст цэг орчмын хог хаягдал, малын сэг зэмийг цэвэрлэн, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж отрын бүс хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөх;
  • Отрын бүс нутгийг чөлөөлөхдөө өвөлжсөн малыг мал эмнэлгийн үзлэгт хамруулан тогтоосон хугацаанд гаргах зэрэг болно.


Дээрх шаардлагуудыг хангаагүй малчинд отрын бэлчээрийг ашиглах түр зөвшөөрөл олгохгүй.


Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...