АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 05 дугаар сарын 14-нөөс 05 дугаар сарын 18-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

2018 оны 01-р 01АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 

2018 оны 05 дугаар сарын 14-нөөс 05 дугаар сарын 18-ны

өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

1.ХХААХҮ-ын сайдын 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А-92 дугаар тушаалаар Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө батлагдав. Тус тушаал, бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг аймгуудын Засаг дарга болон ХХААГ-уудын дарга нарт хүргүүлэв.

2.Булган аймгийн Рашаант сумын нутагт 200 га талбайн тариалалттай холбоотой бэлтгэл ажил хангагдаж тариалалт эхлэхэд бэлэн болов.

3.Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа Хэрлэнбаян-Улааны отрын бүс нутагт өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар газар эзэмшүүлэхээр олгосон захирамжыг хүчингүй болгуулах тухай нэхэмжлэлтэй хэргийн шүүх хуралд оролцов.

4.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас зохион байгуулж буй “Улсын сайн малчдын зөвлөгөөн” зохион байгуулах ажлын хэсэгт орж ажиллаа.

5.Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргад тус аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан отрын бүс нутгийг чөлөөлөх үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах тухай албан тоот хүргүүлэв.

Ирэх долоо хоногт хийгдэх ажил

1.Говьсүмбэр аймгийн Малах, Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан, Булган аймгийн Чилэнгийн аймаг дундын отрын бүс нутагт томилолтоор ажиллах;

2.Тус захиргааны хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;

3.Булган аймгийн Рашаант сумын 200 га талбайн тариалалтын ажлыг эхлүүлэх;

Сансрын зураглал боловсруулах, уг зураглалуудыг ашиглан бэлчээр ашиглалтын төлөвлөлт боловсруулах талаар судлан Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаанд шаардлагатай зураглалын жагсаалтыг гаргах,


Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...