АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ӨРГӨН БАРИХАД БЭЛЭН БОЛОВ.

2017 оны 06-р 06УИХ-ын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор баталсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн 14 зүйлийн 183-д “Отрын бэлчээр хамгаалах тухай” хуулийг батлахаар тусгагдсан. Үүний дагуу тус захиргаанаас Аймаг дундын отрын бэлчээрийн тухай хуулийн төсөл, хуулийн төслийн үзэл баримтлал, дагалдан гарах хууль тогтоомжийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл /Газрын тухай, Газрын төлбөрийн тухай, Тусгай сангийн тухай хуулинд, Хуулийн үр нөлөөний үнэлгээний тайлан, Хууль батлагдан гарснаар гарах зардлын тооцоолол, Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ тус тус хийж гүйцэтгэн, ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн УИХ-д өргөн барихад бэлэн болоод байна.

Мөн Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаанаас орон нутгийн удирдлага, малчдын төлөөллийг оролцуулан хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг Булган аймгийн Дашинчилэн сумын "Чилэн" отрын бүс нутагт 2017 оны 6-р сарын 02-ны өдөр, Хэнтий аймгийн "Хэрлэнбаян-Улаан" отрын бүс нутагт 2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр тус тус зохион байгуулав. Тус хэлэлцүүлэгт Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа, аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын төлөөлөл болон оторчид, малчид оролцсов. Хэлэлцүүлэгт нийт 87 хүн оролцсон бөгөөд оролцогчдоос гаргасан нийт 61 саналыг авч нэгтгэн хуулийн төсөлд өөрчлөн тусгав.

PMy1IFoz4Gozq19.jpgBiDUCLouugmANhE.jpgeLa1Mpplulj3bBy.jpgx0QJlCbVbsQqBqR.jpg

Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...