Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар холбогдох Мэргэжлийн холбоод, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна

2018 оны 08-р 30Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор тус яамны харьяа Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаанаас Цаг уур, орчны шинжилгээний газар, Мал аж ахуй эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбоотой, хамтран ажиллаж байна.

Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд таван хошуу малын хангай болон говийн бүсийн бэлчээрт үзүүлж буй нөлөөллийн судалгааг хийх, бэлчээрийн ургац даац тодорхойлох аргачлалыг шинэчлэх, бэлчээрийн эдэлбэр газарт учруулсан хохирлыг тооцох аргачлал боловсруулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэх юм.

Дээрх ажлуудын явцын талаар 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ний өдөр тус яамны хурлын танхимд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар харилцан санал солилцлоо. Уг Хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг цаашдын ажилд тусган, судалгааны үр дүнг холбогдох Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхээр тогтов.


Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...