“Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн санд оруулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулав

2018 оны 12-р 24 

“Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн санд оруулах нь” сэдэвт аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны ажилтнуудад зориулсан сургалт 2018.12.19-21 хооронд зохион байгуулагдлаа.
Тус сургалтад Бэлчээр ашиглалтын бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, отрын бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах, цахим хэлбэрт шилжүүлэн малчдад үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хялбаршуулах зорилгоор Бэлчээрийн зонхилох хөнөөлт мэрэгчидтэй тэмцэх арга зам, Улаанбаатар хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг дэмжих, Таван хошуу малын бэлчээрт үзүүлэх нөлөө, Мал бол амьд үйлдвэр, түүнийг сайжруулах арга, Бэлчээрийн даац тодорхойлох арга, Бэлчээрт учруулсан хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал боловсруулах, Малчин мал бүхий иргэдийн гаргасан зөрчлийг нотлох, нотлох баримт бүрдүүлэх тухай чадавхыг эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулав.


Аймаг дундын отрын бүс

Аймаг дундын отрын бүс нутагт 2021-2022 онд өвөлжих малчин өрх, малын тооны дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, баталгаажуулан ажиллаж байна.

2021 онд отроор өвөлжих малын захиалга ирүүлсэн сумдын зургийг боловсруулж баталгаажуулан ажиллав.

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...