Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад Малын сэг зэм, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулж дууслаа.

2020 оны 05-р сарын 20Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгуудад 2019-2020 онд зүй бусаар хорогдсон мал, амьтны сэг зэмийг цэвэрлэх, малын хашаа хороо, хонд бууц, өвөлжөө хаваржаа, худаг, уст цэгийг ариутгах ажлыг отрын бүс нутгийг хариуцсан мэргэжилтнүүд батлагдсан удирдамжийн дагуу, аймгуудын сумдын засаг даргын тамгын газар, мал эмнэлгийн тасаг, мал отроор өвөлжүүлсэн малчдыг хамруулан 2020 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн  хооронд хийж гүйцэтгэсэн. 

Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад малын сэг зэм устган, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулах ажил гүйцэтгэх” МЭЕГ/2020/03-15 тоот гэрээт ажлын хүрээнд аймаг дундын 7 отрын бүс нутагт байсан 1527 гаруй мал амьтны сэг зэмийг тодорхой цэгт төвлөрүүлэн, мал эмнэлгийн заавар зөвлөмжийн дагуу устгаж, ариутгав.

Мал амьтны сэг зэм устгал, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг тухайн сумын Засаг даргын тамгын газар, аймгийн мал эмнэлгийн газар, сумдын мал эмнэлгийн тасгуудтай хамтран улсын тусгай хэрэгцээний 7 отрын бүс нутаг, 15 сумын нутгийг хамруулан хийж гүйцэтгэлээ.

Дээрх ажилд гэрээгээр ажилласан орон нутгийн иргэдээс гадна Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны отрын бүс хариуцсан мэргэжилтнүүд, аймаг, сумдын мал эмнэлгийн ажилтнууд оролцон нийт 62 хүн ажилласан.

Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж мал эмнэлгийн заавар зөвлөмжийн дагуу ажилласан.

 


Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...