Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад малын сэг зэм, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулав

2021 оны 06-р 16Засгийн газрын 2007 оны 187 дугаар тогтоолын 2-р хавсралтын 2, 11 дүгээр хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 43 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, тээвэр, тууврын замд саатуулж , хорио цээрийн хяналтад авах журам”-ын 2.7 дахь заалт, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01 дүгээр  албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах, Мал эмнэлгийн ерөнхий газар, Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа хооронд байгуулсан 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн  МЭЕГ/АГ-2021/0407 тоот гэрээг хэрэгжүүлэх, аймаг дундын отрын бүс нутгуудад үхсэн малын сэг зэмээс гарч болзошгүй халдварт өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор сумын ЗДТГазар, мал эмнэлгийн тасгуудтай хамтран Говьсүмбэр аймаг дахь Малах, Хэнтий аймаг дахь Хэрлэнбаян-Улаан, Өвөрхангай аймаг дахь Хөхдэл, Ховд аймаг дахь Баяннуруу, Увс аймаг дахь Ачитнуур, Булган аймаг дахь Чилэн, Говь-Алтай аймаг дахь Аргалант отрын бүс нутгуудад малын сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулж дууслаа.


Аймаг дундын отрын бүс

Аймаг дундын отрын бүс нутагт 2021-2022 онд өвөлжих малчин өрх, малын тооны дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, баталгаажуулан ажиллаж байна.

2021 онд отроор өвөлжих малын захиалга ирүүлсэн сумдын зургийг боловсруулж баталгаажуулан ажиллав.

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...