2021-2022 ОНД ӨВӨЛЖИХ МАЛЧИН ӨРХ, МАЛЫН ТООГ ТОГТООХ ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

2021 оны 11-р 05Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 221 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Шадар сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01 тоот хамтарсан албан даалгаварт тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус захиргаа нь Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгуудад 2021-2022 онд өвөлжих малчин өрх, малын тоог тогтоох орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг 2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хооронд зохион байгуулан ажиллаж дуусгасан болно.

Харин Булган аймгийн Чилэнгийн аймаг дундын отрын бүс нутаг, Дорнод аймгийн Чойбалсангийн аймаг дундын отрын бүс нутгуудад 2021-2022 онд мал өвөлжүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсэн. 

Үүний дагуу Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгуудад давхардсан тоогоор 13 аймаг 1 дүүргийн 27 сумын 507 өрхийн хонин толгойд шилжүүлснээр 447405 толгой малыг өвөлжүүлэхээр шийдвэрлэсэн болно.

Уг шийдвэрийн дагуу аймаг дундын отрын бүс нутагт өвөлжих малчин өрх, малын тооны дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, отрын бүс нутгуудад отроор орох маршрутыг боловсруулан Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А-39 тоот тушаалаар батлуулав.


Аймаг дундын отрын бүс

Аймаг дундын отрын бүс нутагт 2021-2022 онд өвөлжих малчин өрх, малын тооны дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, баталгаажуулан ажиллаж байна.

2021 онд отроор өвөлжих малын захиалга ирүүлсэн сумдын зургийг боловсруулж баталгаажуулан ажиллав.

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...