Улсын тусгай хэрэгцээний "Чилэн отрын бүс" нутгийн тухай

2022 оны 03-р сарын 14Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 03 дугаар сарын 17- ны өдрийн 64 дүгээр тогтоолоор Булган аймгийн Баяннуур , Дашинчилэн , Рашаант сум, Төв аймгийн Өндөрширээт, Эрдэнэсант сумын нутаг дэвсгэрт 34.1 мянган га газрыг Төвийн бүсийн аймаг дундын отрын бэлчээрийн зориулалтаар улсын тусгай хэрэгцээнд авч “ Чилэн” – ийн отрын бэлчээр нутаг хэмээн нэрлэгдсэн.

Чилэн отрын бүс нутаг нь Улаанбаатар хотоос 260 км , Булган аймгийн Дашинчилэн сумын төвөөс зүүн урд 32 км –т байрладаг. Булган, Төв аймгийн 5 сумын хилийн зааг нутгийг дамнан байрших Чилэн отрын бүс нутаг нь Говийн бүсийн аймгуудад хамгийн ойр орших чухал газар болно.

2021-2022  онд хийгдсэн  Чилэн отрын бүс нутгийн бэлчээрийн экологийн чадавхи,бэлчээр ашиглалтын байдлаар  хонин толгойд шилжүүлснээр 36,5 мянган толгой мал өвөлжиж хаваржих бэлчээрийн даацтай гарсан.

2020-2021 оны өвөл 36 өрхийн 13499 толгой мал өвөлжиж , 2021-2022 онд  отрын бүс нутагтотрын мал оруулахгүй байхаар шийдвэрлэсэн боловч , зөвшөөрөлгүй орж ирэн  нутаглаж буй  4472 толгой мал бүхий Төв аймгийн   Эрдэнэсант, Бүрэн, Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын  6 малчин өрх байна.

Эдгээр өрхүүдэд отрын бүс нутгийг чөлөөлөх албан шаардлагыг хүргэн чөлөөлүүлж  ажиллаж байна.

Цаашид бэлчээрийн өвсний ургалтыг дэмжиж гурван жил дараалан ургалтын хугацаанд ашиглалтаас чөлөөлөх , малын тоог боломжит даацаас 15 хувиар багаар тооцох  ашиглагдахгүй байгаа худгуудыг засварлах ,шинээр худаг гаргах  шаардлагатай байна.

 


Аймаг дундын отрын бүс

Аймаг дундын отрын бүс нутагт 2021-2022 онд өвөлжих малчин өрх, малын тооны дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, баталгаажуулан ажиллаж байна.

2021 онд отроор өвөлжих малын захиалга ирүүлсэн сумдын зургийг боловсруулж баталгаажуулан ажиллав.

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...