Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын Малах отрын бүс нутгийг чөлөөлөх ажлыг эхлүүлэв

2022 оны 04-р сарын 11Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны даргын тушаалаар Отрын бүс нутагт 2022-2023 онд отор нүүдэл зохион байгуулах, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих, отрын бүс нутгийг чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэгт Говьсүмбэр аймгийн ХХААГазрын дарга Н.Даваахүү, МЭГазрын дарга Ч.Отгонсүрэн, мэргэжилтэн Д.Чанцалдулам, Сүмбэр сумын Засаг дарга Т.Бат-эрдэнэ, багийн Засаг дарга Х.Лхагвадорж, ХХААГ-ын Мал үржлийн албаны дарга А.Баярмаа нар ажиллаж байна. Ажлын хэсэг отрын 9 бүсэд ажиллана. 04 дүгээр сарын 11-13-ны хооронд Малахын отрын бүсэд Говьсүмбэр аймгийн ХААГ болон Аймгийн холбогдох мэргэжилтэнүүд оролцож хамтран ажиллана.

n3nqtsUBFmLNc22.jpg

Аймаг дундын отрын бүс

Аймаг дундын отрын бүс нутагт 2021-2022 онд өвөлжих малчин өрх, малын тооны дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, баталгаажуулан ажиллаж байна.

2021 онд отроор өвөлжих малын захиалга ирүүлсэн сумдын зургийг боловсруулж баталгаажуулан ажиллав.

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...