АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГИЙН ЗУРАГ

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГИЙН ЗУРАГ Хэнтий аймгийн Хэрлэн-Баян улаан отрын бүс нутаг /192.8 мян.га/ Говь-сүмбэр аймгийн малахын талын   Төв, Булган аймгийн нутгийг хамарсан “Чилэн”-гийн отрын бүс нутаг /34.14 мян.га/ Говь-Алтай аймгийн Аргалантын отрын бүс нутаг /118.6 мян.га/ Өвөрхангай, Төв аймгийн “Хөх дэл”-ийн отрын бүс нутаг /37.9 мян.га/ Увс аймаг Ачит нуурын отрын бүс…