Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бэлчээрт …

Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бэлчээрт 2007 оны 11 дүгээр сараас 2014 оны 04 дүгээр сарын 01 хүртэл ган, зудтай аймаг сумдаас бодит тоогоор 2580,4 мянган мал өвөлжиж, хаваржаад байна.

 

Отрын  мал сүргийг байгалийн  эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор отрын бэлчээр нутгуудад инженерийн хийцтэй худаг 67, бод, богийн чулуун хороо 30, 100 тн багтаамжтай өвсний саравч 7, 100 тн багтаамжтай тэжээлийн агуулах 6 ширхэг

Отрын бүс нутаг Талбайн хэмжээ/мян.га/ Худаг Баригдсан обьект
100 тн багтаамжтай өвсний саравч 100 тн багтаамжтай тэжээлийн агуулах Бод, богийн хашаа
Хэрлэнбаян-Улаан 192.8 20 1 1 16
Аргалант 118.6 3 1 1
Багахайрхан 68.3 8 1 1 7
Малах 73.1 8 1 1
Чойбалсан 124.4 8 1
“Чилэн”, “Хөх дэл” 72.0 14 2 1 6
Ачит нуур 28.9 6 1 1
Ховд 105.2
Нийт 783.4 67 7 6 30

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *