Шинэ мэдээ


Хэрлэнбаян-Улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх

Хэрлэнбаян-Улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх

Хэрлэнбаян-Улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх замаар ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 03 сарын 06-ны А-39 дугаар тушаала


Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийг зохистой ашиглах, хамгаалах

Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийг зох...

Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийг зохистой ашиглах, хамгаалах, зун намрын улиралд бэлчээрийг өнжөөж, амраах зорилгоор отрын бүсэд байгаа худгийн цооногийг гагнан битүү


Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тодорхойлох, эдэлбэр газарт учруулсан хохирлын хэмжээг тооцож үнэлэх талаар Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны холбогдох албан. тушаалтан, ...

Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тодорхойлох, эдэлбэр газ...

Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тодорхойлох, эдэлбэр газарт учруулсан хохирлын хэмжээг тооцож үнэлэх талаар Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны холбогдох албан. тушаалтан, мэргэжилтнүүд


Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чөлөөлөх ажлын төлөвлөлтийн зураглал

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чө...

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чөлөөлөх ажлын төлөвлөлтийн зураглалыг "Монголын бэлчээр ашиглалтын нэгдсэн холбоо"-ны мэргэжилтэн, судлаачтай хамтран боловсруулав.


Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чөлөөлөх ажлын төлөвлөлтийн зураглал

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чө...

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чөлөөлөх ажлын төлөвлөлтийн зураглалыг "Монголын бэлчээр ашиглалтын нэгдсэн холбоо"-ны мэргэжилтэн, судлаачтай хамтран боловсруулав.


Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулах

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээ...

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хүрээнд отрын бүс нутагт ажиллаж, малчин өрх, орон нутгийн удирдлагуудыг оролцуулан ху


2017 оны 10 дугаар сард Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран отрын бэлчээрийг ашиглах

2017 оны 10 дугаар сард Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газартай ха...

2017 оны 10 дугаар сард Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран отрын бэлчээрийг ашиглах нийтлэг журам зөрчин отрын бүс нутагт хугацаанаас өмнө орсон 17 малчин өрхөд зөрчлийн тухай хуулийн


2018 оны 03 дугаар сарын 15-аас 17-ны өдрүүдэд тус зариргаанаас Хэнтий аймгийн МХГ, ШШГА-тай хамтарсан ажлын хэсэг гаргаж Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан отрын бүс нутагт хяналт шалгалтын үйл

2018 оны 03 дугаар сарын 15-аас 17-ны өдрүүдэд тус зариргаанаас Хэнтий...

2018 оны 03 дугаар сарын 15-аас 17-ны өдрүүдэд тус зариргаанаас Хэнтий аймгийн МХГ, ШШГА-тай хамтарсан ажлын хэсэг гаргаж Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан отрын бүс нутагт хяналт шалгалтын үйл ажиллага


Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөлтийг оновчлох, аймаг дундын отрын бэлчээрийг ашиглах түр зөвшөөрлийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх.

Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөлтийг оновчлох, аймаг дундын отрын бэлчээрий...

Бэлчээр ашиглалтын мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх замаар бэлчээр ашиглалтын төлөвлөлтийг оновчлох, аймаг дундын отрын бэлчээрийг ашиглах түр зөвшөөрлийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх Бэлчээр ашиглалтын м


Отрын бүс нутагт өвөлжиж хаваржсан малын тоон мэдээллийн талаар

Отрын бүс нутагт өвөлжиж хаваржсан малын тоон мэдээллийн талаар

Отрын бүс нутагт өвөлжиж хаваржсан малын тоон мэдээллийн талаар2017-2018 онд Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад нийт 17 аймгийн 37 сум, 3 дүүргийн 566 өрхийн 351,196 мал буюу хонин толгойд шилжүүлснээр

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол