Зарлал, мэдээлэлАймаг дундын отрын бүс нутгуудад сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулж эхэллээ


Отрын бүс нутгуудад Мал, амьтны халдварт болон гоц халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын засаг даргын тамгын газар, мал эмнэлгийн тасаг, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжтэй хамтран хорогдсон малын хүүр, сэг зэмийг устгах, бэлчээр, бууц, хашаа байр, уст цэг, усны эх булгийг цэвэрлэж халдваргүйтгэх ажлыг зохион байгуулж байна....


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГУУДАД 2020-2021 ОНД ӨВӨЛЖИХ ЗАХИАЛГЫН ХҮСЭЛТ


2020-2021 онд аймаг дундын отрын бүс нутагт давхардсан тоогоор нийт 20 аймгийн 105 сумын 4369734 мянган /хонин толгойд шилжүүлснээр/ мал өвөлжихөөр захиалга ирүүлсэн байна.“Бэлчээрийн даац тооцох аргачлал, Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн санд оруулах нь”...


Улаанбаатар хотноо 2020 оны 10 дугаар сарын 28-30-ны өдрүүдэд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн компьютерийн сургалтын лабортори, Төв аймгийн Батсүмбэр суманд зохион байгууллаа.2020-2021 онд отрын бүс нутагт орох малын захиалгын зургийг боловсруулж мэдээллийн санд оруулав.


9-н отрын бүс нутгийн 2020-2021 онд отроор өвөлжих захиалга ирүүлсэн сумдын захиалгын зургийн боловсруулж мэдээллийн санд оруулсан.Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...