Фото мэдээБУЛГАН АЙМГИЙН ЧИЛЭН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БЭЛЧЭЭРТ ХОХИРОЛ УЧРУУЛЖ БУЙ ҮЛИЙН ЦАГААН ОГОТНОТОЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ....


Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх хээрийн бүсүүдэд 20 иргэн 2 машин томилгоожуулан, ажиллах иргэдтэй гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн. Тус устгалын ажлын техникийн үр дүн 84%-тай дүгнэгдсэн.АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ӨРГӨН БАРИХАД БЭЛЭН БОЛОВ.


Аймаг дундын отрын бэлчээр хамгаалах тухай хуулийн төслийг улсын их хуралд өргөн барихад бэлэн болов.“БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ-БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ” СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.


“Бэлчээрийн даац-бэлчээрийн менежмент” сургалтыг зохион байгуулав.АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР НУТГУУДАД 2013 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ДАРААХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАРИВ.


Аймаг дундын отрын бэлчээр нутгуудад 2013 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дараах барилга байгууламжийг барив.Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийг зохистой ашиглах, хамгаалах


Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийг зохистой ашиглах, хамгаалах, зун намрын улиралд бэлчээрийг өнжөөж, амраах зорилгоор отрын бүсэд байгаа худгийн цооногийг гагнан битүүмжилэн ажиллаа.Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...