Шинэ мэдээАймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны а...


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээрийн төлөв байдалд тандан судалгаа хийх, судалгааны дүнг мэдээллийн технологи ашиглан боловсруулах, “Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын мэдээллийн сан”-ийн программ хангамжийг ашиглах арга барилыг эзэмшүүлэх зорилгоор “БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ ТАНДАН СУДАЛГ...


Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс ну...


Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутагт журам зөрчин отрын бүсийг ашиглах хугацаанаас өмнө зөвшөөрөлгүй орсон малчин өрхөд холбогдох хууль, журмын дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, орон нутгийн төр захиргааны байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж дээрх зөрчил гаргасан малчин өрхүүдэд торгуулийн арга хэмжээ ногдуулсан.“Аймаг дундын отрын бүс нутагт үлийн цагаан оготн...


2017 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “Аймаг дундын отрын бүс нутагт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай” А-19 тоот тушаалыг гарган, 2017 оны 11 дүгээр сарын 07-ноос 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд дараах аймаг дундын отрын бүс нутгуудад нийт 33 мян.га талбайд оготно устгалын ажлыг хий...


Отрын бүс нутгуудад орон тооны бус зөвлөлийн хурал...


Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан, Дорнод аймгийн Чойбалсан, Говьсүмбэр аймгийн Малах, Булган аймгийн Чилэн, Төвийн бүсийн Хөхдэл, Завхан аймгийн Багахайрхан, Говь-Алтай аймгийн Аргалант, Увс аймгийн Ачит нуур, Ховд аймгийн Баяннурууны отрын бүс нутгуудад орон тооны бус зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдаж 2017-2018 онд бэлчээрийн даацын дагуу отро...


"Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил" төсөл


Отрын бэлчээр ашиглалтын байдалд тавих хяналтыг сайжруулах, оторчдод үзүүлэх төрийн үйлчилгээг дээшлүүлэх зорилгоор "Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил" төслийн санхүүжилтээр бүх отрын бүс нутгуудад YAMAHA маркийн мотоциклыг олгосон.Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...