Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалт зөвлөмжБэлчээрийн салбарт өргөн ашиглагдаж буй ном гарын авлага, мэдээллийн эх үүсвэр, цаашид өргөжүүлэх хэрэгцээ шаардлага


Бэлчээрийн салбарт өргөн ашиглагдаж буй ном гарын авлага, мэдээллийн эх үүсвэр, цаашид өргөжүүлэх хэрэгцээ шаардлагаБЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ - Бодлого судлалын төв


БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ - Бодлого судлалын төв \2011.10\Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгийг шинээр хөвсгөл аймагт нээх талаар төрөөс баримталж буй бодлого...


Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгийг шинээр хөвсгөл аймагт нээх талаар төрөөс баримталж буй бодлого, хүлээгдэж буй үр дүнАймаг дундын отрын бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны санал, чиглэл


Аймаг дундын отрын бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны санал, чиглэлБэлчээрийн доройтол, үндсэн шалтгаанууд, сэргийлэх арга замууд


Бэлчээрийн доройтол, үндсэн шалтгаанууд, сэргийлэх арга замуудАймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...