Цаг үеийн мэдээлэл2021 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛАА ТАЙЛАГНАЛАА


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны нийт албан хаагчид 2021 онд хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, үр дүнгээ тайлагнаж, 2022 онд хийх ажлын төлөвлөгөөгөө боловсруулан танилцууллаа.2021-2024 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Стратеги  төлөвлөгөөний зорилго нь Аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын захиргааны хөгжлийн хэтийн хандлага, 2021-2024 он хүртэлх хугацаанд баримтлах стратегийн бодлогын зорилт үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үндсэн чиглэлийг тогтооход оршино.
ОТРЫН 9 БҮСЭД ӨВӨЛЖИХ МАЛЧИД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВНА


Отрын бүс нутаг руу батлагдсан маршрутын дагуу Аймгуудын Хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн тасгуудтай хамтран хяналт тавьж мал, малчин өрхийг оруулна.

https://fb.watch/9CQvXYWUZg/Аймаг дундын отрын бүс нутагт 2021-2022 онд өвөлжих малчин өрх, малын тооны дэлгэрэнгүй судалгаа


Аймаг дундын отрын бүс нутагт 2021-2022 онд өвөлжих малчин өрх, малын тооны дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, баталгаажуулан ажиллаж байна.Аймаг дундын отрын бүс

Аймаг дундын отрын бүс нутагт 2021-2022 онд өвөлжих малчин өрх, малын тооны дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, баталгаажуулан ажиллаж байна.

2021 онд отроор өвөлжих малын захиалга ирүүлсэн сумдын зургийг боловсруулж баталгаажуулан ажиллав.

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...