Цаг үеийн мэдээлэлАЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 06 дугаар сарын 11-нээс 06 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд хийсэн а...


1.Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан аймаг дундын отрын бүс нутгийг тогтоосон хугацаанд чөлөөлөөгүй малчдад хариуцлага ногдуулах талаар Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран ажиллаж байна.АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 06 дугаар сарын 04-нөөс 06 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд хийс...


Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Хэрлэнбаян-Улаан аймаг дундын отрын бүс нутгийг чөлөөлөөгүй малчдад хариуцлага тооцох арга хэмжээг зохион байгуулав. Мөн Завхан аймгийн Багахайрхан, Өвөрхангай аймгийн Хөхдэл, Говь-Алтай аймгийн Аргалант, Увс аймгийн Ачитнуур аймаг дундын отрын бүс нутгууд малын хөлөөс бүрэн чөлөөлөгдсөн.АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 05 дугаар сарын 21-нээс 05 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд хийсэн а...


1.Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор Төв аймгийн Баянжаргалан, Баяндэлгэр сумдуудтай бэлчээр ашиглалтын гэрээ байгуулав.АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 05 дугаар сарын 14-нөөс 05 дугаар сарын 18-ны өдрүүдэд хийсэн...


1.ХХААХҮ-ын сайдын 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А-92 дугаар тушаалаар Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө батлагдав. Тус тушаал, бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг аймгуудын Засаг дарга болон ХХААГ-уудын дарга нарт хүргүүлэв.АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 05 дугаар сарын 04-нөөс 05 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд хийсэн...


1.Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсгийн хурлыг зохион байгуулж төлөвлөгөөний төслийг танилцуулж санал авч нэгтгэв.Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...