Цаг үеийн мэдээлэлАЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-наас 05 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд хийсэн...


1.Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг батлуулах ажлын хэсгийн хурлыг зохион байгуулав.АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ноос 04 дүгээр сарын 06-ны өдрүүдэд хийсэн...


1.Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын  хэсгийн хурлыг зохион байгуулах талаар албан тоотыг Багануур дүүргийн ЗДТГазар болон Хэнтий, Төв, аймгуудын ХХААГазарт хүргүүлэв.АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 03 дугаар сарын 26-наас 03 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд хийсэн...


1.Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын  хэсгийн хурлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 03 дугаар сарын 12-наас 03 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд хийсэн...


Булган аймгийн Чилэн отрын бүс нутагт мал оторлуулж байгаа Төв аймгийн Эрдэнэсант, Булган аймгийн Рашаант сумын нутагт малын гоц халдварт өвчин гарч улмаар хорио цээр тогтоогдоод байгаа тул эдгээр сумдаас тууварлах малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих зорилгоор Булган аймгийн Дашинчилэн сумын засаг даргын тамгын газартай хамтран мал эмнэлэг хор...


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 03 дугаар сарын 05-наас 03 дугаар сарын 09-ны өдрүүдэд хийсэн...


1.Булган аймгийн Чилэн отрын бүс нутагт мал оторлуулж байгаа Төв аймгийн Эрдэнэсант, Булган аймгийн Рашаант сумын нутагт малын гоц халдварт өвчин гарч улмаар хорио цээр тогтоогдоод байгаа тул эдгээр сумдаас тууварлах малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих зорилгоор Булган аймгийн Дашинчилэн сумын засаг даргын тамгын газартай хамтран мал эмнэлэг х...


Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...