Цаг үеийн мэдээлэлАЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 20...


1.Аймаг дундын отрын бүс нутгууд дах өвөлжилтийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг шинэчлэн бэлтгэж, МААБХЗГазарт болон Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны улирдлагуудад хүргүүлэв. 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны гаргасан мэдээгээр нийт аймаг дундын отрын бүс нутагт малын зүй бусын хорогдол 8099 толгой мал байна.АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 20...


1.Булган аймгийн Рашаант сумын нутагт малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарч мал эмнэлэг, хорио цээрийн дэглэм тогтоогоод байгаатай холбогдуулан тус аймгийн Чилэн отрын бүс нутагт өвөлжиж байгаа малчин өрхийн малд дээрх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дашинчилэн сумын тамгын газар, “Лах хайрхан” ХХК- тай хамтран хяналтын цэгийг а...


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 20...


1.2017-2018 онд Аймаг дундын отрын бүс нутагт өвөлжиж байгаа малчин өрхийн талаарх тоон мэдээллийг нэгтгэн гаргаж МААБХЗГ-т хүргүүлэв. Аймаг дундын отрын бүс нутагт 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны байдлаар нийт 17 аймгийн 37 сум, нийслэлийн 3 дүүргийн 561 өрхийн 349479 мал буюу хонин толгойд шилжүүлснээр 529256 толгой мал өвөлжиж байна.АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 20...


1.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд баруун аймгуудад томилолтоор ажиллахтай холбогдуулан Аймаг дундын отрын бүс нутгууд дах өвөлжилтийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг шинэчлэн бэлтгэж МААБХЗГазарт болон Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны удирдлагуудад хүргүүлэв. 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны байдлаар нийт 17 аймгийн 37 су...


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 20...


1.Аймаг дундын отрын бүс нутгууд дах өвөлжилтийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг шинэчлэн бэлтгэж МААБХЗГазарт болон Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны улирдлагуудад хүргүүлэв. 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны байдлаар Аймаг дундын отрын бүс нутагт 17 аймгийн 37 сум, нийслэлийн 3 дүүргийн 561 өрхийн 529256 хонин толгой мал өвөлжиж байн...


Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...