Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протоколОрон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Өвөрхангай, Төв аймгийн Хөх дэл отрын бүс нутаг/


Чилэн, Хөх дэлийн отрын бүсийн ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл \2017.9.19 Булган, Дашинчилэн сум\
 Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааан, Говьсүмбэр аймгийн Малахын отрын бүс нутаг...


2017 оны 10-р сарын 18-ний өдөр хийсэн Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааан, Говьсүмбэр аймгийн Малахын отрын бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бүс зөвл...


Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Дорнод аймгийн Чойбалсан отрын бүс нутаг/


2017 оны 10-р сарын 23-ний өдөр хийсэн Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бүс зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлОрон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Төв, Булган аймгийн Чилэн нуур отрын бүс нутаг/


2017 оны 6-р сарын 02-ний өдөр хийсэн Төв, Булган аймгийн Чилэн нуур отрын бүс нутаг дах түр зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлОрон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Ховд аймгийн Баяннуруу отрын бүс нутаг/


2017 оны 10-р сарын 23-ний өдөр хийсэн Ховд аймгийн Баяннуруу отрын бүс нутаг дах түр зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлАймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...