Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол2021-2022 ОНД ОТРЫН БҮС НУТАГТ ОРОХ МАЛЫН ЗАХИАЛГЫН ЗУРГИЙГ БОЛОВСРУУЛАВ


2021 онд отроор өвөлжих малын захиалга ирүүлсэн сумдын зургийг боловсруулж баталгаажуулан ажиллав.

rLdIkRgx1OjwXf1.jpg

2021-2022 ОНД ӨВӨЛЖИХ МАЛЧИН ӨРХ, МАЛЫН ТООГ ТОГТООХ ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО


 Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгуудад давхардсан тоогоор 13 аймаг 1 дүүргийн 27 сумын 507 өрхийн хонин толгойд шилжүүлснээр 447405 толгой малыг өвөлжүүлэхээр шийдвэрлэсэн болно. АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГУУДАД 2020-2021 ОНД ӨВӨЛЖИХ ЗАХИАЛГЫН ХҮСЭЛТ


2020-2021 онд аймаг дундын отрын бүс нутагт давхардсан тоогоор нийт 20 аймгийн 105 сумын 4369734 мянган /хонин толгойд шилжүүлснээр/ мал өвөлжихөөр захиалга ирүүлсэн байна.Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Өвөрхангай, Төв аймгийн Хөх дэл отрын бүс нутаг/


Чилэн, Хөх дэлийн отрын бүсийн ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл \2017.9.19 Булган, Дашинчилэн сум\
 Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааан, Говьсүмбэр аймгийн Малахын отрын бүс нутаг...


2017 оны 10-р сарын 18-ний өдөр хийсэн Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааан, Говьсүмбэр аймгийн Малахын отрын бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бүс зөвл...


Аймаг дундын отрын бүс

Аймаг дундын отрын бүс нутагт 2021-2022 онд өвөлжих малчин өрх, малын тооны дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, баталгаажуулан ажиллаж байна.

2021 онд отроор өвөлжих малын захиалга ирүүлсэн сумдын зургийг боловсруулж баталгаажуулан ажиллав.

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...