Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протоколОрон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Ховд аймгийн Баяннуруу отрын бүс нутаг/


2017 оны 10-р сарын 23-ний өдөр хийсэн Ховд аймгийн Баяннуруу отрын бүс нутаг дах түр зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлОрон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс нутаг/


2017 оны 10-р сарын 11-ний өдөр хийсэн Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс нутаг дах түр зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлОрон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Говь-Алтай аймгийн Аргалант отрын бүс нутаг/


2017 оны 10-р сарын 9-ний өдөр хийсэн Аргалантын отрын бүс нутаг дах түр зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлОрон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Увс аймгийн Ачит нуур отрын бүс нутаг/


Увс аймгийн Ховд сумын Ачит нуур отрын бүс, Ховд сумын ЗД, тамгын газрын дарга нартай хийсэн орон тооны бус зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлАймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...