Цаг үеийн мэдээлэл


Нийт отрын бүс нутагт өвөлжсөн малын тоо \2007 оноос хойш\

Нийт отрын бүс нутагт өвөлжсөн малын тоо \2007 оноос хойш\

Нийт отрын бүс нутагт өвөлжсөн малын тоо \2007 оноос хойш\


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГ ДАХ ӨВӨЛЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГ ДАХ ӨВӨЛЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ЦА...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГ ДАХ ӨВӨЛЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГ ДАХ ӨВӨЛЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ  2018.02.23

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГ ДАХ ӨВӨЛЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ЦА...

Нэг. Отрын бэлчээрийн даац, багтаамжМонгол Улсын Засгийн газраас мал сүргийг байгалийн гэнэтийн болон давагдашгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зорилгоор нийт 783.3 мянган га газрыг улсын т


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 03 дугаар сарын 26-наас 03 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 03 дугаар сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 03 дугаар сарын 26-наас 03 дугаар сарын 30-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1.Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 03 дугаар сарын 12-наас 03 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 03 дугаар сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 03 дугаар сарын 12-наас 03 дугаар сарын 16-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1.Булган аймгийн Чилэн отрын бүс нутагт мал оторлуулж байгаа Төв аймгийн


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 03 дугаар сарын 05-наас 03 дугаар сарын 09-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 03 дугаар сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 03 дугаар сарын 05-наас 03 дугаар сарын 09-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1.Булган аймгийн Чилэн отрын бүс нутагт мал оторлуулж байгаа Төв аймгийн


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГ ДАХ ӨВӨЛЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ  2018.02.15

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГ ДАХ ӨВӨЛЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ЦА...

Нэг. Отрын бэлчээрийн даац, багтаамжМонгол Улсын Засгийн газраас мал сүргийг байгалийн гэнэтийн болон давагдашгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зорилгоор нийт 783.3 мянган га газрыг улсын т


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 02 дугаар сарын 26-наас 03 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 02 дугаар сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 02 дугаар сарын 26-наас 03 дугаар сарын 02-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1.Аймаг дундын отрын бүс нутгууд дахь өвөлжилтийн нөхцөл байдлын талаарх


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 02 дугаар сарын 19-нөөс 02 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 02 дугаар сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 02 дугаар сарын 19-нөөс 02 дугаар сарын 23-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1. Аймаг дундын отрын бүс нутгууд дах өвөлжилтийн нөхцөл байдлын та


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 02 дугаар сарын 05-наас 02 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 02 дугаар сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 02 дугаар сарын 05-наас 02 дугаар сарын 11-нийөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан 1.Булган аймгийн Рашаант сумын нутагт малын гоц халдварт шүлхий ө

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол