Тендерийн урилга


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА АГ/06/2018Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Малах, Багахайрхан, Аргалант аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийн экологийн


МОНГОЛ ОРНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ТӨРӨӨС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

МОНГОЛ ОРНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ТӨРӨӨС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭ...

МОНГОЛ ОРНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ТӨРӨӨС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээрийн төлөв байдалд тандан судалгаа хийгдэв.

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээ...

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээрийн төлөв байдалд тандан судалгаа хийх, судалгааны дүнг мэдээллийн технологи ашиглан боловсруулах, “Аймаг дундын отрын бэлчээр аш


Бэлчээрийн төлөв байдал

Бэлчээрийн төлөв байдал

Бэлчээрийн төлөв байдал

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол