Малах отрын бэлчээр нь:

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Энд Дундговь, Төв аймгийн зүүн талын сумд  Говьсүмбэр аймгийн бүх сумын малчид отроор өвөлждөг.

Жилд 70,000-80,000 толгой мал отроор  өвөлжих боломжтой.

Бэлчээрийн голлох ургамлын зүйл нь ерхөг, хялгана, хиаг, биелэг, зүр өвс, агь, харгана, таана, хазаар өвс, зэрэг ургамал голлон ургана.

Тус отрын бэлчээрт Улсын төсвийн хөрөнгөөр 8 ширхэг инженерийн хийцтэй худаг гаргаж өвсний саравч тэжээлийн агуулах тус бүр нэгийг барьж байгуулсан.

a3Z1G94A86PCKcI.jpg
5LkIWxvHindgEsV.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол