2020 оны отрын бүс нутгуудын бэлчээрийн даацын зургийг боловсруулав.

Завхан аймаг дахь Багахайрхан, Ховд аймаг дахь Баяннуруу, Увс аймаг дахь Ачитнуур,  Говь-Алтай аймаг дахь Аргалант,  Өвөрхангай аймаг дахь Хөхдэл, Булган аймаг дахь Чилэн, Говьсүмбэр аймаг дахь Малах, Хэнтий аймаг дахь Хэрлэнбаян-Улаан, Дорнод аймаг дахь Чойбалсан аймаг дундын 9-н отрын бүс нутгийн 2020 оны бэлчээрийн даацын зургийг боловсруулав.

jzYPd5YWzSL9ub1.jpg
RCUvgTyqJdUm4c7.jpg
taY10z8Y83ztjLb.jpg
W2MfviS6Z5oY5sY.jpg
fyaGZpcOdVWMdhA.jpg
fv39OwHzGc8oYAW.jpg
V1aVyREhJVZipFg.jpg
FFpPMyXcQLZ1RQd.jpg
PWSn5uRE3acvDT5.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол