Өвөрхангай аймгийн Хөх дэлийн отрын бүс

Өвөрхангай аймгийн Хөх дэлийн отрын бүс нутагт 2010-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо

ouWBbB9dkUL79yE.jpg
5U54oDTqRO0flzy.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол