Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс

Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс нутагт 2007-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо

bXHFMqlvY4UuuLy.jpg
NtEhBms69BEuSr3.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол