Говь-Алтай аймгийн Аргалантын отрын бүс нутаг

Говь-Алтай аймгийн Аргалантын отрын бүс нутагт 2007-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо

atTSORqBKOczR8u.jpg
Mg4HK9ul1YcYmd4.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол