Увс аймгийн Ачитнуурын отрын бүс нутагт

Увс аймгийн Ачитнуурын отрын бүс нутагт 2013-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо

tEi7SBmzNVmhAa9.jpg
HvPquafaG5D5MuR.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол