Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааан, Говьсүмбэр аймгийн Малахын отрын бүс нутаг/

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааан, Говьсүмбэр аймгийн Малахын отрын бүс нутаг/САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол