Аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдаж байна

Зүүн бүсийн Хэнтий, Дорнод, Говь сүмбэр аймгуудад отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг 2018 оны 09 дугаар сарын 25-наас 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Тус хурлаар
- Хэрлэнбаян-Улааны отрын бүс нутагт нийт 15 сумын 355,000 хонин толгой мал,
- Малахын тал отрын бүс нутагт нийт 6 сумын 125,000 хонин толгой мал,
-Чойбалсан отрын бүс нутагт нийт 1 сумын 56,900 хонин толгой мал өвөлжүүлэхээр шийдвэрлэв.САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол