Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад малын сэг зэм, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулж дуусав

Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 01 албан даалгавар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/82 тоот тушаалын дагуу Мал эмнэлгийн ерөнхий газар болон, Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа хооронд Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутагт мал амьтны сэг зэмийг цуглуулж устгах, малын хашаа хороо, өтөг бууц, бэлчээр усны эх булаг, худаг, уст цэгийн орчны цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэх ажлыг гүйцэтгэх тухай МЭЕГ/2023-24 тоот гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу Говьсүмбэр аймаг дахь Малах, Хэнтий аймаг дахь Хэрлэнбаян-Улаан, Өвөрхангай аймаг дахь Хөхдэл, Ховд аймаг дахь Баяннуруу, Увс аймаг дахь Ачитнуур, Булган аймаг дахь Чилэн, Говь-Алтай аймаг дахь Аргалант зэрэг  9 отрын бүс нутагт ажлыг зохион байгууллаа. НИЙТ ЗУРГИЙН ТОО: 2


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол