Шинэ мэдээ


Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс нутагт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг зохион байгуулав.

Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс нутагт үлийн цагаан оготнотой тэм...

Ажлын хэсэгт гэр, хоол хүнс, түлээ, нүүрс, түлш шатахуун ачих 2 автомашин, ус, чулуу зөөх 2 автомашин, нүх утах хүмүүсээ зөөх 1 автомашин нийт 5 автомашин, тодорхой ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд, мал


Бэлчээрийн даац тодорхойлох иж бүрэн багаж хэрэгслийг отрын бүс нутаг хариуцсан мэргэжилтэн нарт гардуулан өгөв.

Бэлчээрийн даац тодорхойлох иж бүрэн багаж хэрэгслийг отрын бүс нутаг...

Бэлчээрийн даац тодорхойлох нийт 9 иж бүрдэл багаж хэрэгслийг худалдан авч, Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан, Дорнод аймгийн Чойбалсан, Говьсүмбэр аймгийн Малах, Булган аймгийн Чилэн, Төвийн бүсийн Хөх


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГУУДАД АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ФУРГОН АВТОМАШИНУУДЫН БҮРЭН ЗАСВАРЛАН

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГУУДАД АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ФУРГОН АВТОМАШИНУУД...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГУУДАД АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ФУРГОН АВТОМАШИНУУДЫН БҮРЭН ЗАСВАРЛАН ОРОН НУТАГ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН НАРТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ.


Хэрлэнбаян-Улаан аймаг дундын отрын бэлчээрт . . .

Хэрлэнбаян-Улаан аймаг дундын отрын бэлчээрт . . .

Хэрлэнбаян-Улаан аймаг дундын отрын бэлчээрт 13.5 га талбайд царгас, Чилэн аймаг дундын отрын бэлчээрт 20 га талбайд овьёос, 20 га талбайд царгас тариалах ажлыг зохион байгуулав.


Хамтран ажилладаг байгууллага

Хамтран ажилладаг байгууллага

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамНогоон Алт төсөлГазар зохион байгуулалт, геодиз зураг зүйн газарЦаг уур, орчин шинжилгээний газарЗах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын төсөлМерси кор ОУБМонголын бэлчээр


БУЛГАН АЙМГИЙН ЧИЛЭН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БЭЛЧЭЭРТ ХОХИРОЛ УЧРУУЛЖ БУЙ ҮЛИЙН ЦАГААН ОГОТНОТОЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЧИЛЭН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БЭЛЧЭЭРТ ХОХИРОЛ УЧРУУЛЖ БУЙ ҮЛИ...

Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх хээрийн бүсүүдэд 20 иргэн 2 машин томилгоожуулан, ажиллах иргэдтэй гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн. Тус устгалын ажлын техникийн үр дүн 84%-тай дүгнэгдсэн


ХЭРЛЭНБАЯН-УЛААН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БАЙРЛАХ ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХЫН ДЭЭВРИЙГ ЗАСАЖ ЯНЗЛАВ.

ХЭРЛЭНБАЯН-УЛААН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БАЙРЛАХ ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХЫН ДЭЭВРИЙГ...

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам болон “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн хооронд 2017.04.27-ны өдөр байгуулсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийн ашиглалт хамгаалалты


Хэрлэнбаян-Улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх

Хэрлэнбаян-Улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх

Хэрлэнбаян-Улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх замаар ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 03 сарын 06-ны А-39 дугаар тушаала


Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийг зохистой ашиглах, хамгаалах

Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийг зох...

Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийг зохистой ашиглах, хамгаалах, зун намрын улиралд бэлчээрийг өнжөөж, амраах зорилгоор отрын бүсэд байгаа худгийн цооногийг гагнан битүү


Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тодорхойлох, эдэлбэр газарт учруулсан хохирлын хэмжээг тооцож үнэлэх талаар Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны холбогдох албан. тушаалтан, ...

Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тодорхойлох, эдэлбэр газ...

Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тодорхойлох, эдэлбэр газарт учруулсан хохирлын хэмжээг тооцож үнэлэх талаар Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны холбогдох албан. тушаалтан, мэргэжилтнүүд

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол