Шинэ мэдээ


Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн хурлын арга хэмжээг зохион байгуулав.

Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн...

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн А-94 тоот тушаалын дагуу Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгуудын үйл


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ӨРГӨН БАРИХАД БЭЛЭН БОЛОВ.

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УЛСЫН ИХ ХУ...

УИХ-ын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор баталсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн 14 зүйлийн 183-д “Отрын бэлчээр хамгаалах тухай” хуулийг батлахаар тусг


Ховд аймгийн Баяннурууны отрын бүс нутагт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг зохион байгуулав.

Ховд аймгийн Баяннурууны отрын бүс нутагт үлийн цагаан оготнотой тэмцэ...

Устгалын ажилд тухайн сум орон нутгаас нийт 18 иргэнийг гэрээ байгуулан ажиллуулсан. Тухайн иргэдэд ажлын хувцас, тоног төхөөрөмж, бээлий олгосон. Ажилчдад мэрэгчидтэй тэмцэх арга ажиллагааны зааварчи


Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс нутагт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг зохион байгуулав.

Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс нутагт үлийн цагаан оготнотой тэм...

Ажлын хэсэгт гэр, хоол хүнс, түлээ, нүүрс, түлш шатахуун ачих 2 автомашин, ус, чулуу зөөх 2 автомашин, нүх утах хүмүүсээ зөөх 1 автомашин нийт 5 автомашин, тодорхой ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд, мал


Бэлчээрийн даац тодорхойлох иж бүрэн багаж хэрэгслийг отрын бүс нутаг хариуцсан мэргэжилтэн нарт гардуулан өгөв.

Бэлчээрийн даац тодорхойлох иж бүрэн багаж хэрэгслийг отрын бүс нутаг...

Бэлчээрийн даац тодорхойлох нийт 9 иж бүрдэл багаж хэрэгслийг худалдан авч, Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан, Дорнод аймгийн Чойбалсан, Говьсүмбэр аймгийн Малах, Булган аймгийн Чилэн, Төвийн бүсийн Хөх


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГУУДАД АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ФУРГОН АВТОМАШИНУУДЫН БҮРЭН ЗАСВАРЛАН

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГУУДАД АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ФУРГОН АВТОМАШИНУУД...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГУУДАД АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ФУРГОН АВТОМАШИНУУДЫН БҮРЭН ЗАСВАРЛАН ОРОН НУТАГ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН НАРТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ.


Хэрлэнбаян-Улаан аймаг дундын отрын бэлчээрт . . .

Хэрлэнбаян-Улаан аймаг дундын отрын бэлчээрт . . .

Хэрлэнбаян-Улаан аймаг дундын отрын бэлчээрт 13.5 га талбайд царгас, Чилэн аймаг дундын отрын бэлчээрт 20 га талбайд овьёос, 20 га талбайд царгас тариалах ажлыг зохион байгуулав.


Хамтран ажилладаг байгууллага

Хамтран ажилладаг байгууллага

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамНогоон Алт төсөлГазар зохион байгуулалт, геодиз зураг зүйн газарЦаг уур, орчин шинжилгээний газарЗах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын төсөлМерси кор ОУБМонголын бэлчээр


БУЛГАН АЙМГИЙН ЧИЛЭН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БЭЛЧЭЭРТ ХОХИРОЛ УЧРУУЛЖ БУЙ ҮЛИЙН ЦАГААН ОГОТНОТОЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЧИЛЭН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БЭЛЧЭЭРТ ХОХИРОЛ УЧРУУЛЖ БУЙ ҮЛИ...

Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх хээрийн бүсүүдэд 20 иргэн 2 машин томилгоожуулан, ажиллах иргэдтэй гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн. Тус устгалын ажлын техникийн үр дүн 84%-тай дүгнэгдсэн


ХЭРЛЭНБАЯН-УЛААН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БАЙРЛАХ ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХЫН ДЭЭВРИЙГ ЗАСАЖ ЯНЗЛАВ.

ХЭРЛЭНБАЯН-УЛААН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БАЙРЛАХ ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХЫН ДЭЭВРИЙГ...

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам болон “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн хооронд 2017.04.27-ны өдөр байгуулсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийн ашиглалт хамгаалалты

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол