Сургалт


“БЭЛЧЭЭРИЙН АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ” СЭДЭВТ 4 ӨДРИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“БЭЛЧЭЭРИЙН АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ” СЭДЭВТ 4 ӨДРИЙН СУРГ...

Байгууллагын ажилтан албан хаагчдад менежментийн талаарх мэдлэг, чадавхийг дээшлүүлэх, бэлчээрийн гарц даацыг тооцох, бэлчээрийн мониторинг хийх, түүнийг нөхөн сэргээх арга зүйг эзэмшүүлэхэд чиглэсэн


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээрийн төлөв байдалд тандан судалгаа хийгдэв.

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээ...

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээрийн төлөв байдалд тандан судалгаа хийх, судалгааны дүнг мэдээллийн технологи ашиглан боловсруулах, “Аймаг дундын отрын бэлчээр аш


Бэлчээрийн менежмент, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт

Бэлчээрийн менежмент, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх с...

Захиргааны нийт ажилтнуудад 2017 онд бэлчээрийн менежмент, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, Бэлчээрийн гарц даац тооцох фотомониторингийн аргачлал зэрэг 3 удаагийн сургалтыг зохион байг


“Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сургалт зохион байгууллаа

“Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сургалт зохион бай...

Сүүлийн жилүүдэд улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгуудад өвөлжиж хаваржиж байгаа малчин өрх, малын тоо эрс нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор тус бүс нутгуудад мал, амьтны гоц халдварт


"Бэлчээрийн ашиглалт хамгаалалт сайжруулах нь" сэдэвт 3 хоногийн сургалт

"Бэлчээрийн ашиглалт хамгаалалт сайжруулах нь" сэдэвт 3 хоногийн сурга...

“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил”-ийн санхүүжилтээр “Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа”-ний мэргэжилтэн, албан хаагчдад зориулсан "Бэлчээрийн ашиглалт хамгаалалт сайжруулах нь" с

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол