Цаг үеийн мэдээлэл


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГ ДАХ ӨВӨЛЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ  2018.01.25

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГ ДАХ ӨВӨЛЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ Ц...

Нэг. Отрын бэлчээрийн даац, багтаамжМонгол Улсын Засгийн газраас мал сүргийг байгалийн гэнэтийн болон давагдашгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зорилгоор нийт 783.3 мянган га газрыг улсын т


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ноос 02 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ноос 02 дугаар сарын 02-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1.2017-2018 онд Аймаг дундын отрын бүс нутагт өвөлжиж байгаа малчин өрхи


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГ ДАХ ӨВӨЛЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2018.01.15

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГ ДАХ ӨВӨЛЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ Ц...

Нэг. Отрын бэлчээрийн даац, багтаамж Монгол Улсын Засгийн газраас мал сүргийг байгалийн гэнэтийн болон давагдашгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зорилгоор нийт 783.3 мянган га газрыг у


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ноос 01 дүгээр сарын 26-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ноос 01 дүгээр сарын 26-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд баруун аймгуудад томилолто


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-наас 01 дүгээр сарын 19-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 01 дүгээр сарын 15-наас 01 дүгээр сарын 19-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан 1.Аймаг дундын отрын бүс нутгууд дах өвөлжилтийн нөхцөл байдлын та


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 14-ноос 01 дүгээр сарын 21-ний өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 01 дүгээр сарын 14-ноос 01 дүгээр сарын 21-нийөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1.Аймаг дундын отрын бүс нутгууд дах өвөлжилтийн нөхцөл байдлын талаарх


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-наас 01 дүгээр сарын 15-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 01 дүгээр сарын 08-наас 01 дүгээр сарын 15-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан 1.Аймаг дундын отрын бүс нутгууд дах өвөлжилтийн нөхцөл байдлын та


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ноос 01 дүгээр сарын 05-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ноос 01 дүгээр сарын 05-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1. Мал эмнэлэг үржлийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу Хэнтий ай


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 04 дүгээр сарын 13-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 04 дүгээр сар...

2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 04 дүгээр сарын 13-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1.Бэлчээрийн эдэлбэр газарт учруулж буй хохирлын үнэлгээг тооцох аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах ажлын даалгаврыг бэл

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол