Цаг үеийн мэдээлэл


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ноос 01 дүгээр сарын 26-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ноос 01 дүгээр сарын 26-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд баруун аймгуудад томилолто


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-наас 01 дүгээр сарын 19-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 01 дүгээр сарын 15-наас 01 дүгээр сарын 19-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан 1.Аймаг дундын отрын бүс нутгууд дах өвөлжилтийн нөхцөл байдлын та


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 14-ноос 01 дүгээр сарын 21-ний өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 01 дүгээр сарын 14-ноос 01 дүгээр сарын 21-нийөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1.Аймаг дундын отрын бүс нутгууд дах өвөлжилтийн нөхцөл байдлын талаарх


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-наас 01 дүгээр сарын 15-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 01 дүгээр сарын 08-наас 01 дүгээр сарын 15-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан 1.Аймаг дундын отрын бүс нутгууд дах өвөлжилтийн нөхцөл байдлын та


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ноос 01 дүгээр сарын 05-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 01 дүгээр сар...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ноос 01 дүгээр сарын 05-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1. Мал эмнэлэг үржлийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу Хэнтий ай


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 04 дүгээр сарын 13-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 оны 04 дүгээр сар...

2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 04 дүгээр сарын 13-ныөдрүүдэд хийсэн ажлын тайлан1.Бэлчээрийн эдэлбэр газарт учруулж буй хохирлын үнэлгээг тооцох аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах ажлын даалгаврыг бэл

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол