Энгийн механик аргаар үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажил хийгдэж байна

Говь сүмбэр аймгийн Малах отрын бүс нутагт байгаль орчинд халгүй аргаар оготнотой тэмцэх ажлыг 15 мян/га талбайд 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ноос эхлэн хувиарийн дагуу орон нутгийн ажиллах хүчийг ашиглан хамтран зохион байгуулж байна.

KKM24oENA0nixFG.jpg
z3Cpu0Dbp8zPsgr.jpg
wGwU9G8VaXpE0GF.JPG
QbNb7Q2rbsgfMfi.JPG


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол