2021-2022 ОНД ОТРЫН БҮС НУТАГТ ОРОХ МАЛЫН ЗАХИАЛГЫН ЗУРГИЙГ БОЛОВСРУУЛАВ

Завхан аймаг дахь Багахайрхан, Ховд аймаг дахь Баяннуруу, Увс аймаг дахь Ачитнуур, Говь-Алтай аймаг дахь Аргалант, Өвөрхангай аймаг дахь Хөхдэл, Говьсүмбэр аймаг дахь Малах, Хэнтий аймаг дахь Хэрлэнбаян-Улаан аймаг дундын 7-н отрын бүс нутгийн 2021 онд отроор өвөлжих захиалга ирүүлсэн сумдын захиалгын зургийн боловсруулж баталгаажуулан ажиллав.

rLdIkRgx1OjwXf1.jpg
QIsYrv84I3IfR7L.jpg
wFTssl8B7V3dqqZ.jpg
BrXDXo01D6Uym0q.jpg
wuhA9MybgW1cMSO.jpg
p2mQnEjAr1Yxn77.jpg
0Sa5CMXEI2QLchc.jpg
2EYB9XBtoRszbat.jpg

 САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол