Малахын аймаг дундын отрын бүс нутгийг малын хөлөөс чөлөөлөөгүй байгаа малчдын судалгаа

Малахын аймаг дундын отрын бүс нутгийг малын хөлөөс чөлөөлөөгүй байгаа малчдын судалгааСАЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол