Багахайрханы аймаг дундын отрын бүс нутагт 2017-2018 онд Зөвшөөрөлгүй өвөлжсөн малчин өрхийн судалгаа

Багахайрханы аймаг дундын отрын бүс нутагт 2017-2018 онд  Зөвшөөрөлгүй өвөлжсөн малчин өрхийн судалгааСАЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол