“Бэлчээрийн даац-бэлчээрийн менежмент” сэдэвт 4 өдрийн танхимын болон хээрийн дадлагын ажилтай сургалтыг зохион байгуулав.

“Бэлчээрийн даац-бэлчээрийн менежмент” сэдэвт 4 өдрийн танхимын болон хээрийн дадлагын ажилтай сургалтыг зохион байгуулав.

7tsLyuRzfVOappo.jpg
nlZOtaJdFh8ryeM.jpg
zp2W1r2i8RCYYe8.jpg
cAHgM1yFTFJ9zh5.jpg
qzaZb52HbVFb79y.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол