Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Өвөрхангай, Төв аймгийн Хөх дэл отрын бүс нутаг/

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Өвөрхангай, Төв аймгийн Хөх дэл отрын бүс нутаг/САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол