Аймаг дундын отрын бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны санал, чиглэл

Аймаг дундын отрын бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны санал, чиглэлСАЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол