Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгийг шинээр хөвсгөл аймагт нээх талаар төрөөс баримталж буй бодлого, хүлээгдэж буй үр дүн

Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын  бүс нутгийг шинээр хөвсгөл аймагт нээх талаар төрөөс  баримталж буй бодлого, хүлээгдэж буй үр дүнСАЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол