2020-2021 онд Аймаг дундын 9-н отрын бүс нутагт өвөлжсөн малчин өрх, малын тоон мэдээ

Аймаг дундын 9-н отрын бүс нутагт 14 аймгийн 430 өрхийн 678529 мянган мал /хонин толгойд шилжүүлснээр/  өвөлжсөн байна. Үүнээс Багахайрхан отрын бүс нутагт 68 өрхийн 103414 мянган мал, Хэрлэнбаян-Улаан отрын бүс нутагт 98 өрхийн 291518 мянган мал, Чилэн отрын бүс нутагт 35 өрхийн 50222 мянган мал, Малах отрын бүс нутагт 166 өрхийн 187583 мянган мал, Аргалант отрын бүс нутагт 25 өрхийн 11542 мянган мал, Чойбалсан отрын бүс нутагт 2 өрхийн 8888 мянган мал, Ачит нуур отрын бүс нутагт 8 өрхийн 5552 мянган мал, Баяннуруу отрын бүс нутагт 28 өрхийн 19810 мянган мал тус тус өвөлжөөд байна.

http://otor.gov.mn/backend/files/DVR6DUKbG9UJsnG.xlsx САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол