Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны мэргэжилтэн Б.Намхайноров мэдээлэл хүргэлээ.

Монголын үндэсний радио "МАЛЧИН" нэвтрүүлэгт Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны мэргэжилтэн Б.Намхайноров 2022-2023 онд отрын бүс нутагт өвөлжиж хаваржих малын тоо, малчин өрхийн мэдээлэл болон отрын бүс нутгийг зөв зохистой ашиглах талаар мэдээлэл хүргэлээ. 

https://www.youtube.com/watch?v=r6D9t2P-qQU&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D1%8D%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BEСАЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол