Говьсүмбэр аймгийн "малах" отрын бүс нутагт гарсан зөрчилийг арилгаж ажиллав.

Малчидаас ирсэн гомдолын дагуу Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын малахын тал отрын бүс нутагт Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарсан хяналт шалгалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдөр хийж гүйцэтгэх явцад Хэнтий аймгийн Дархан сумын Засаг дарга, Багийн Засаг дарга нар отрын бүс нутагт зөвшөөрөлгүй оторчид оруулж улмаар худгийн цооног өрөмдөх зөрчилийг илэрүүлэн таслан зогсоож, Зөрчилийн тухай хуулийн 7.15 дугаар зүйлийн 1.2, 8.1 дүгээр зүйлийн 1, 10.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хариуцлага тооцуулхаар Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар болон Цагдаагийн газарт гомдол гарган ажиллаж байна.САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол