Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээрийн төлөв байдалд тандан судалгаа хийгдэв.

Дэлгэрэнгүй
<

ОНЦЛОХ МЭДЭЭСАЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол